O CENTRU

Centar za majke anđela

Centar za majke anđela osnovan je u ožujku 2016. godine, s ciljem podržati žene koje su preživjele gubitak bebe ili djeteta.

Osnovne aktivnosti se odnose na:
• organizaciju grupa podrške,
• organizaciju i provođenje duhovne i psihološke pomoći,
• pomoć pri ponovnom uključivanju u rad i zajednicu nakon gubitka.

Pored toga, kod gubitka bebe i gubitka trudnoće, cilj Centra je promijeniti uvjete u rodilištima te utjecati na pristup medicinskog osoblja. S obzirom da su sve članice Centra preživjele ovu traumu i znaju način postupanja sa ženama u rodilištima nakon gubitka, želja je to promijeniti. Trenutni pristup, mogućnost pomoći i eventualnog liječenja su u Hrvatskoj nerazvijeni i neprimjereni. U rodilištima je plan provesti:
• senzibilizaciju medicinskih sestara,
• osigurati odvojeni smještaj majkama koje su doživjele gubitak ili im prijeti gubitak bebe,
• osigurati pomoć odmah ili bar pružiti informacije gdje se može potražiti pomoć.

IZ STATUTA UDRUGE:

Centar je osnovan u cilju pružanja pomoći, podrške i nade članicama i drugim majkama koje su izgubile bebu, majkama koje su izgubile dijete, majkama koje su izgubile trudnoću; bilo da se radi o spontanom ili izazvanom pobačaju, ukoliko žena ima poteškoća, žaluje zbog gubitka i/ili ima potrebu o tome razgovarati s drugim ženama u istoj ili sličnoj situaciji. Ciljevi su duhovna i psihološka pomoć majkama nakon gubitka; savjetovanje i razmjena iskustava žena koje su doživjele navedeni oblik gubitka i traume; pokušaji izmjena uvjeta i načina postupanja rodilišta sa ženama koje su izgubile bebu.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na područjima djelovanja: poticanje osobnog razvoja i ostale duhovne pomoći, zaštita prava pacijenata i ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, međunarodna prijateljstva, ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja, savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška, organiziranje slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, solidarna posmrtna pripomoć, ostale socijalne djelatnosti, zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava.

Djelatnosti Udruge su:
– duhovna i psihološka pomoć majkama koje su doživjele gubitak djeteta,
– poticanje osobnog razvoja i ostale duhovne pomoći,
– zaštita prava pacijenata i ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava,
– ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja,
– savjetovanje i pomaganje,
– psihosocijalna podrška,
– organiziranje slobodnih aktivnosti,
– pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici,
– zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava
– solidarna posmrtna pomoć,
– ostale socijalne djelatnosti,
– poticanje i razvijanje dobrovoljnih akcija
– pomoć i podrška oboljelima,
– edukacija majki i njihovih obitelji putem predavanja, seminara, konzultacija, tiskanih materijala, audiovizualnim, elektronskom i drugom prikladnom obliku,
– organiziranje zajedničkih druženja,
– poticanje i razvijanje skupina samopomoći te volonterskog rada,
– organiziranje i vođenje seminara, radionica, treninga, predavanja, tečajeva, stručnih skupova, individualnih i skupnih savjetovanja i ostalih oblika prenošenja saznanja među članovima i ostalim zainteresiranim,
– omogućavanje zdravstveno-medicinskih, psiho-socijalnih, pravnih i drugih oblika besplatne savjetodavne pomoći majkama i obiteljima,
– upućivanje članova i stručnjaka na dodatna usavršavanja u zemlji i inozemstvu te prenošenje novih spoznaja članovima udruge i ostalim zainteresiranim,
– suradnja s pojedincima, odgojnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim državnim, javnim i privatnim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
– prevencija stresnih i kriznih stanja u obitelji i na poslu te jačanje i unaprjeđenje psihofizičkog zdravlja,
– provođenje programa edukacije pojedinaca i skupina s ciljem prevencije i poboljšanja njihovih obiteljskih, poslovnih, socijalnih i drugih vidova zdravog života,
– podupiranje istraživačkog rada,
– planiranje rada Centra za majke anđela,
– informiranje javnosti o svome radu,
– razvijanje i ostvarivanje programa međunarodne suradnje,
– međunarodna prijateljstva,
– izdavanje knjiga i časopisa, letaka i objava na Internetu iz područja svoje djelatnosti,
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.